Καλλιτέχνες

Το «Δωμάτιο» είναι ένα περιβάλλον φορτισμένο με ετερόκλητα δεδομένα και δρώμενα τα οποία μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη δεσμών. Στην επαφή δηλαδή με τον εαυτό μας αλλά και τη σύνδεση με τους άλλους. Η είσοδος στο «Δωμάτιο» βασίζεται στη συμμετοχή μέσα από τη συλλογικότητα και αποτελεί μια βιωματική προσέγγιση στην υπόσταση της τέχνης. Η επίσκεψη στον χώρο αποτελεί μια διαδικασία σε διαρκή διερεύνηση και διαμόρφωση από τους ίδιους τους συμμετέχοντες, αφού κάθε μέρα θα παρουσιάζονται διαφορετικά έργα και συνδυασμοί.
Φωτογραφία Χρυσούλας Καραδήμα
In Video art / Χορός

Χρυσούλα Καραδήμα

Φωτογραφία Χρυσής Καραμήτσου
In Ζωγραφική

Χρυσή Καραμήτσου

Φωτογραφία Χριστίνα Στουρα'ί'τη
In Performance / Χορός

Χριστίνα Στουραΐτη

φωτογραφία καλλιτεχνών
In Ζωγραφική

Χρήστος Κατρούτσος

Φωτογραφία Χρήστος Ζυγομαλάς
In Performance / Αφήγηση / Γλυπτική / Ποίηση

Χρήστος Ζυγομαλάς

Φωτογραφία Χρήστος Ζήνας
In Φωτογραφία

Χρήστος Ζήνας

Φωτογραφία Χαράς Ευθυμοπούλου
In Ζωγραφική

Χαρά Ευθυμιοπούλου

Φωτογραφία Φιλαρέτης Παπαδοπούλου
In Performance / Χορός

Φιλαρέτη Παπαδοπούλου

Φωτογραφία Σωτήρης Σφέτσος
In Ζωγραφική

Σωτήρης Σφέτσος

Φωτογραφία Συμεών Μα'ι'στρέλλη
In Μουσική

Συμεών Μαϊστρέλης

Φωτογραφία Στέφανου Παπαδημητρίου
In Λογοτεχνία

Στέφανος Παπαδημητρίου

Φωτογραφία Στέφανος Μάρκου
In Performance

Στέφανος Μάρκου

Φωτογραφία Στέλλας Ζαφείρη
In Ζωγραφική

Στέλλα Ζαφείρη

Φωτογραφία Στέλιος Κουκέλης - Ελένη Χιωτάκη
In Performance / Μουσική

Στέλιος Κουκέλης & Ελένη Χιωτάκη

Φωτογραφία Στέλιος Κουκέλης
In Μουσική

Στέλιος Κουκέλης

Φωτογραφία Σταυρούλας Ηλιού
In Ενδυματολογία / Μόδα

Σταυρούλα Ηλιού

Φωτογραφία Σοφίας Μανιατάκη
In Γλυπτική / Ενδυματολογία / Μόδα

Σοφία Μανιατάκη

Φωτογραφία Σοφίας Λαμπιδιώνη
In Θέτρο

Σοφία Λαμπιδώνη

In Ζωγραφική

Ράνια Μπατσούλα

Φωτογραφία Βιβής Χριστοδουλοπούλου
In Performance / Χορός

Παρασκευή Χριστοδουλοπούλου