Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση

Σολωμού 55 - Τρίτης Σεπτεμβρίου, Ομόνοια, Αθήνα

Τηλέφωνο

6938634606

E-mail

domatioproject@gmail.com

Δωμάτιο – Aνοιχτός Καλλιτεχνικός Χώρος